Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad.

expertise:

Cassatie

24 september 2021

Afvalstoffenverordening gemeente Amsterdam. Opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Verordenende bevoegdheid gemeente. Strijd met Wet Milieubeheer? Toetsing gemeentelijke verordening aan algemene rechtsbeginselen. Binnenvaart-arrest (HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729).

ECLI:NL:HR:2021:1360, 24 september 2021, 19/05872.

Lees hier de volledige uitspraak.