Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad

expertise:

Cassatie

14 oktober 2016

Onrechtmatige overheidsdaad. Grondrechten. Is wetswijziging tot beëindiging van bekostiging lessen Turkse taal en cultuur in basisonderwijs in strijd met art. 2 Eerste Protocol EVRM (vrijheid van onderwijs)?

ECLI:NL:HR:2016:2341, 14 oktober 2016, nr. 15/02413

Klik hier voor de volledige uitspraak.