Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad (ECLI:NL:HR:2018:309, 9 maart 2018, nr. 16/05318)

09 maart 2018

Onrechtmatige overheidsdaad. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Toezicht DNB op pensioenfondsen. Art. 210 Pensioenwet; onbevoegdelijke doorhaling van pensioenfonds in register pensioenfondsen door DNB? Wettelijke beperking van aansprakelijkheid, art. 1:25d lid 1 Wft.

ECLI:NL:HR:2018:309, 9 maart 2018, nr. 16/05318

Klik hier voor de volledige uitspraak.