Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad.

expertise:

Cassatie

06 december 2019

Vrijheid van vereniging (art. 11 EVRM). Beroepsvereniging van accountants verzet zich tegen de wettelijke verplichting om lid te zijn van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Reikwijdte van art. 11 EVRM; HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2910 (strafkamer). Niet beslissen over extra spreektijd bij pleidooi.

ECLI:NL:HR:2019:1908, 6 december 2019, 18-02848.

Lees hier de volledige uitspraak.