Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad, uitingsvrijheid. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

12 juni 2020

Oud-rechter en zijn vennootschap spreken (voormalig) juridisch medewerkster aan over beschuldigingen van partijdig en onprofessioneel rechtersgedrag, door haar geuit in anonieme brief aan tijdschrift en in getuigenverklaringen. Maatstaf onrechtmatigheid. Is verklaring als getuige onrechtmatig? Klacht over doorverwijzing op grond van art. 62b RO door hof Den Haag naar hof ‘s-Hertogenbosch.

ECLI:NL:HR:2020:1046, 12 juni 2020, 19-00455.

Lees hier de volledige uitspraak.