Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

08 juli 2022

Kan partij voor het eerst in hoger beroep aan haar eis een vordering ten grondslag leggen die aan haar is overgedragen door schuldeiser die geen partij is in het geding?

ECLI:NL:HR:2022:1056, 8 juli 2022, 21/01990.

Lees hier de volledige uitspraak.