Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad, hinder

expertise:

Cassatie

16 juni 2017

Onrechtmatige daad, hinder. Onrechtmatige stankhinder bij exploitatie pluimveebedrijf tussen 2002-2008? Mocht het hof bij de beoordeling van die vraag inspiratie putten uit normen van de in 2007 van kracht geworden Wet geurhinder en veehouderij?

ECLI:NL:HR:2017:1106, 16 juni 2016, nr. 16/01840

Klik hier voor de volledige uitspraak.