Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

11 december 2020

Is de schuldeiser die een faillissement uitlokt dat naderhand op grond van een rechtsmiddel wordt vernietigd, aansprakelijk voor de schade die de schuldenaar daardoor lijdt?

ECLI:NL:HR:2020:2004, 11 december 2020, 19/03248.

Lees hier de volledige uitspraak.