Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad

expertise:

Cassatie

01 april 2016

Onrechtmatige daad; executierecht. Aansprakelijkheid voor tenuitvoerlegging later vernietigd vonnis. HR 19 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5863, NJ 2000/603. Komt schade voor risico van geëxecuteerde?

ECLI:NL:HR:2016:542, 1 april 2016, nr. 15/00578

Klik hier voor de volledige uitspraak.