Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassatie

10 januari 2020

Aansprakelijkheid producent voor brand ontstaan in soldeermachine. Causaal verband; ontwerpfout; veiligheidsvoorschriften (Machinerichtlijn en ATEX-richtlijn); invloed latere wijziging machine; omkeringsregel. Begrijpelijkheid oordeel hof in licht deskundigenbericht.

ECLI:NL:HR:2020:27, 10 januari 2020, 18-04174.

Lees hier de volledige uitspraak.