Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassatie

13 juli 2018

Is NVM-(verkoop)makelaar aansprakelijk jegens koper voor vermelding van woonoppervlakte in verkoopbrochure die niet gemeten is volgens de voor NVM-makleaars verplichte ‘Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580’? Betekenis meetinstructie. Voorbehoud in verkoopbrochure. Exoneratie in koopovereenkomst; verhouding tot art. 7:17 lid 6 BW. Klachtplicht art. 6:89 BW van toepassing?

ECLI:NL:HR:2018:1176, 13 juli 2018, nr. 17/02017

Klik hier voor de volledige uitspraak.