Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassatie

04 november 2022

Verlenen van medewerking aan belastingontduiking. Fiscaalrechtelijke verjaring. Art. 104 Grondwet. Legaliteitsbeginsel. Is derde aansprakelijk jegens Staat voor schade bestaand in van belastingplichtige niet geheven belasting? HR 8 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC7062.

ECLI:NL:HR:2022:1579, 4 november 2022, 21/01169.

Lees hier de volledige uitspraak.