Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatig handelen Staat bij verdeling importcapaciteit energiemarkt

expertise:

Cassatie

16 april 2015

Onrechtmatige overheidsdaad. Elektriciteitswet 1998. Onrechtmatig handelen Staat bij verdeling importcapaciteit energiemarkt. Berekening schadevergoeding. Daadwerkelijk gemaakte kosten, gehanteerde tarief voor vaste kosten ‘bijcontractering’. Boetes wegens overschrijding van gecontracteerde hoeveelheid elektriciteit, toerekening aan de Staat.

ECLI:NL:HR:2015:1070, 17 april 2015, nr. 14/00761

Klik hier voor de volledige uitspraak.