Uitspraak Hoge Raad: Onjuiste vermelding van naam requirant in appeldagvaardingsexploot.

expertise:

Cassatie

15 april 2016

Procesrecht. Deformalisering. Onjuiste vermelding van naam requirant in appeldagvaardingsexploot. Herstel door middel van herstelexploot op de voet van art. 120 Rv?

ECLI:NL:HR:2016:668, 15 april 2016, nr. 15/02287

Klik hier voor de volledige uitspraak.