Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Enquêterecht.

expertise:

Cassatie

03 april 2020

Ondernemingskamer heeft concernenquête gelast naar beleid en gang van zaken van zowel SNS Reaal als haar dochtervennootschap SNS Bank. Maatstaf voor concernenquête. Samenhang met zaak 18/04511 (ECLI:NL:HR:2020:479).

ECLI:NL:HR:2020:478, 3 april 2020, 18-04509.

Lees hier de volledige uitspraak.