Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Procesrecht

expertise:

Cassatie

03 april 2020

Onderzoek naar beleid en gang van zaken van SNS-vennootschappen. Medewerkingsplicht. Mogen de vennootschappen inzage weigeren in notulen, bestuursbesluiten en correspondentie, voor zover daarin informatie staat die is uitgewisseld met advocaat of notaris? Functioneel verschoningsrecht? Vertrouwelijke informatie. Rol van de raadsheer-commissaris.

ECLI:NL:HR:2020:600, 3 april 2020, 19-01958.

Lees hier de volledige uitspraak.