Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Enquêterecht.

expertise:

Cassatie

03 april 2020

Ondernemingskamer heeft concernenquête gelast naar beleid en gang van zaken van zowel SNS Reaal als haar dochtervennootschap SNS Bank. Maatstaf voor concernenquête. Verwijzing naar oordeel in zaak 18/04509 (ECLI:NL:HR:2020:478).

ECLI:NL:HR:2020:479, 3 april 2020, 18-04511.

Lees hier de volledige uitspraak.