Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (Curaçao).

expertise:

Cassatie

08 maart 2019

Vervolg van HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574. Toewijzing van verzoek om enquête te gelasten. Overgangsrecht met betrekking tot de regeling van het enquêterecht. Reikwijdte van het te verrichten onderzoek. Kan onderzoek ook andere bezwaren omvatten dan die waarop het oordeel berust dat voldoende blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen (art. 2:274 lid 1 BWC)?

ECLI:NL:HR:2019:316, 8 maart 2019, 18-01671

Lees hier de volledige uitspraak.