Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht; bestuurdersaansprakelijkheid.

expertise:

Cassatie

15 februari 2019

Vennootschap kan huurgarantie niet nakomen. Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk omdat zij hebben bewerkt of toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt (HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758)? Onbekendheid bestuurders met rechtsregel van HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244; verschil met periode na het arrest van 2013.

ECLI:NL:HR:2019:236, 15 februari 2019, 17-06021

Lees hier de volledige uitspraak.