Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht.

expertise:

Cassatie

09 juli 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens schending boekhoudplicht (art. 2:10 BW). Kan bewijsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW ontzenuwd worden door aannemelijk te maken dat handelingen van een bestuurder die op zichzelf geen kennelijk onbehoorlijk bestuur opleveren, een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn?

ECLI:NL:HR:2021:1099, 9 juli 2021, 19/05871.

Lees hier de volledige uitspraak.