Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht

expertise:

Cassatie

02 juni 2017

Ondernemingsrecht. Geldt adviesrecht ondernemingsraad (art. 25 WOR) ook tijdens faillissement? Verkoop activa (art. 176 Fw) al dan niet in kader van doorstart; instandhouding en voortzetting onderneming. Komen de kosten van de procedure ingevolge art. 22 WOR voor rekening van de boedel?

ECLI:NL:HR:2017:982, 2 juni 2017, zaaknr. 16/04301

Klik hier voor de volledige uitspraak.