Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht.

expertise:

Cassatie

22 september 2023

Enquêterecht. Certificaathouders van Funda en Funda hebben ondernemingskamer verzocht onderzoek te gelasten naar beleid en gang van zaken van Funda. Verzoek is toegewezen. Klachten dat NVM als middellijk aandeelhouder van Funda geen onderwerp kan zijn van enquêteprocedure en dat is miskend dat op middellijk aandeelhouder geen zorgvuldigheidsplicht rust op de voet van art. 2:8 BW.

ECLI:NL:HR:2023:1283, 22 september 2023, 22/01738.

Lees hier de volledige uitspraak.