Uitspraak Hoge Raad: Onbegrijpelijk oordeel, hulplijnen abusievelijk aangemerkt als grenzen, meer toegewezen dan gevorderd

expertise:

Cassatie

05 februari 2015

Goederenrecht. Vaststelling erfgrens percelen. Onbegrijpelijk oordeel, hulplijnen abusievelijk aangemerkt als grenzen, meer toegewezen dan gevorderd. Hoge Raad doet zelf de zaak af.

ECLI:NL:HR:2015:249, 6 februari 2015, nr. 13/05418

Klik hier voor de volledige uitspraak.