Uitspraak Hoge Raad: Onbegrijpelijk oordeel dat sprake is van verarming. Beroep op arbitraal vonnis waaruit volgt dat vordering is tenietgegaan

expertise:

Cassatie

15 januari 2015

Ongerechtvaardigde verrijking. Onbegrijpelijk oordeel dat sprake is van verarming. Beroep op arbitraal vonnis waaruit volgt dat vordering is tenietgegaan. Gezag van gewijsde van arbitraal vonnis; art. 236, 1059 Rv.

ECLI:NL:HR:2015:84, 16 januari 2015, nr. 13/05072

Klik hier voor de volledige uitspraak.