Uitspraak Hoge Raad: Nietigheid wegens strijd met goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW)

expertise:

Cassatie

18 december 2014

Overeenkomstenrecht. Nietigheid wegens strijd met goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW). Overeenkomst strekt tot benadeling schuldeisers. Voor nietigheid vereist dat schuldeisers daadwerkelijk worden benadeeld? Beroep op nietigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

ECLI:NL:HR:2014:3650, 19 december 2014, nr. 13/05849

Klik hier voor de volledige uitpraak.