Uitspraak Hoge Raad: Niet-nakomen toezegging door B&W betreffende ontwerpbestemmingsplan

expertise:

Cassatie

18 juni 2015

Onrechtmatige overheidsdaad. Onjuiste inlichtingen gemeente? Niet-nakomen toezegging door B&W betreffende ontwerpbestemmingsplan. Staat formele rechtskracht bestemmingsplan aan schadevordering in de weg? Grondslag vordering; gemiste kans als gevolg van niet-nakoming toezegging. Causaal verband tussen niet-nakoming en gemiste kans, begroting schade.

ECLI:NL:HR:2015:1683, 19 juni 2015, nr. 14/00940

Klik hier voor de volledige uitspraak.