Uitspraak Hoge Raad: Mogelijkheid om alsnog de bewindvoerder in het geding op te roepen?

expertise:

Cassatie

24 juni 2016

Procesrecht. Art. 118 Rv. Cassatiedagvaarding uitgebracht tegen partij op wie hangende het hoger beroep de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard. Mogelijkheid om alsnog de bewindvoerder in het geding op te roepen? Geen schorsing. Betekening op de voet van art. 63 Rv kan ook toegepast worden bij dagvaarden van curatoren en bewindvoerders (art. 52 Rv).

ECLI:NL:HR:2016:1311, 24 juni 2016, nr. 15/05227

Klik hier voor de volledige uitspraak.