Uitspraak Hoge Raad: Machtiging curatele. Verkoop van een pand.

expertise:

Cassatie

25 juni 2015

Personen- en familierecht. Machtiging curatele (art. 1:386 BW). Verkoop van een pand (art. 1:345 lid 1 BW). Belanghebbende in de zin van art. 798 lid 1 Rv.

ECLI:NL:HR:2015:1748, 26 juni 2015, nr. 14/05498

Klik hier voor de volledige uitspraak.