Uitspraak Hoge Raad: Koopovereenkomst oude boerderij

expertise:

Cassatie

07 oktober 2016

Contractenrecht. Koopovereenkomst oude boerderij. Garantie dat boerderij de eigenschappen bezit die nodig zijn voor bewoning met gezin; betekenis daarvan in het licht van zichtbare bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud. Bodemverontreiniging waarvoor geen saneringsverplichting bestaat. Wanprestatie (art. 7:17 BW)? Uitleg van memorie van grieven. Mededelingsplicht verkoper, onderzoeksplicht koper.

ECLI:NL:HR:2016:2287, 7 oktober 2016, nr. 15/01323

Klik hier voor de volledige uitspraak.