Uitspraak Hoge Raad: Koopovereenkomst. Bewijsrecht.

expertise:

Cassatie

05 november 2021

Vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW. Tegenbewijs of tegendeelbewijs?

ECLI:NL:HR:2021:1666, 5 november 2021, 20/02761.

Lees hier de volledige uitspraak.