Uitspraak Hoge Raad: Koop assurantieportefeuille. Arbeidsovereenkomst. Schorsing van relatiebeding en non-concurrentiebeding. Dwangsom en boete. Bepaaldheid van het verbod.

expertise:

Cassatie

29 maart 2015

Art. 81 lid 1 RO. Koop assurantieportefeuille. Arbeidsovereenkomst. Schorsing van relatiebeding en non-concurrentiebeding. Dwangsom en boete. Bepaaldheid van het verbod.

ECLI:NL:HR:2015:763, 27 maart 2015, nr. 14/02814

Klik hier voor de volledige uitspraak.