Uitspraak Hoge Raad: Kinderalimentatie

expertise:

Cassatie

03 maart 2017

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Draagkracht ouder die kindgebonden budget ontvangt; betekenis prejudiciële beslissing HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, NJ 2015/465. Onjuiste rechtsopvatting hof?

ECLI:NL:HR:2017:360, 3 maart 2017, nr. 16/02022

Klik hier voor de volledige uitspraak.