Uitspraak Hoge Raad: Kinderalimentatie

expertise:

Cassatie

03 februari 2017

Kinderalimentatie. Verdeling draagkracht onderhoudsplichtige over kinderen uit twee relaties. Onderhoudsplicht nieuwe partner. Lagere behoefte van kinderen in ander land. Samenhang met 16/01726.

ECLI:NL:HR:2017:157, 3 februari 2017, nr. 16/01725

Klik hier voor de volledige uitspraak.