Uitspraak Hoge Raad: Kan dwangsom worden verbonden aan veroordeling tot medewerking aan levering onroerend goed

expertise:

Cassatie

15 april 2016

Dwangsom. Kan dwangsom worden verbonden aan veroordeling tot medewerking aan levering onroerend goed indien daarin begrepen is de verplichting tot betaling van de koopsom? Art. 611a Rv; HR 23 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:113.

ECLI:NL:HR:2016:667, 15 april 2016, nr. 15/01376

Klik hier voor de volledige uitspraak.