Uitspraak Hoge Raad: Jaarrekeningenrecht.

expertise:

Cassatie

26 juni 2020

Bevel van ondernemingskamer tot aanpassing van jaarrekening. Verlaging van balanspost eigen vermogen vanwege inkoop van eigen aandelen? Hoge Raad doet zelf de zaak af. Samenhang met zaak 19/01872.

ECLI:NL:HR:2020:1142, 26 juni 2020, 18-04113.

Lees hier de volledige uitspraak.