Uitspraak Hoge Raad: Is vordering tegen verzekeraar verjaard?

expertise:

Cassatie

26 februari 2016

Verzekeringsrecht. Brandverzekering. Is vordering tegen verzekeraar verjaard? Art. 7:942 (oud) BW; aanvang van nieuwe verjaringstermijn na tweede of volgende aanspraak op uitkering (na een eerste afwijzing door de verzekeraar). Wetsgeschiedenis; strekking; systeem van de wet.

ECLI:NL:HR:2016:335, 26 februari 2016, nr. 14/05817

Klik hier voor de volledige uitspraak.