Uitspraak Hoge Raad: Is sprake van een onzekere grens als partijen twisten over de eigendom van een perceel?

expertise:

Cassatie

15 juli 2016

Goederenrecht, burenrecht. Is sprake van een onzekere grens als bedoeld in art. 5:47 BW (van Sint Maarten) als partijen twisten over de eigendom van een perceel? Beroep op verkrijgende verjaring en passeren bewijsaanbod.

ECLI:NL:HR:2016:1438, 8 juli 2016, nr. 15/00560

Klik hier voor de volledige uitspraak.