Uitspraak Hoge Raad: Is de curator belanghebbende in de zin van art. 10 lid 1 Fw?

expertise:

Cassatie

21 december 2015

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Verzet tegen faillietverklaring. Is de curator belanghebbende in de zin van art. 10 lid 1 Fw? Gronden voor vernietiging. Misbruik van bevoegdheid.

ECLI:NL:HR:2015:3636, 18 december 2015, nr, 15/02163.

Klik hier om de gehele uitspraak te lezen.