Uitspraak Hoge Raad: IPR. Rechtsmacht.

expertise:

Cassatie

12 april 2019

Ambtshalve onderzoek in hoger beroep naar grondslag voor rechtsmacht. Maatstaf voor het onderzoek naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Rechtsmacht op basis van conservatoir vreemdelingenbeslag (forum arresti) (art. 10 Rv in verbinding met art. 767 Rv).

ECLI:NL:HR:2019:566, 12 april 2019, 18-02218.

Lees hier de volledige uitspraak.