Uitspraak Hoge Raad: IPR. Kinderontvoering.

expertise:

Cassatie

05 juli 2019

Bevoegdheid Nederlandse rechter om kennis te nemen van verzoek tot gedwongen afgifte en teruggeleiding van een kind in niet door verdragen bestreken geval (art. 3, onder a en c, Rv). Reikwijdte van uitsluiting van cassatieberoep (art. 13 lid 8 Uitvoeringswet internationale kinderontvoering).

ECLI:NL:HR:2019:1085, 5 juli 2019, 18-02124.

Lees hier de volledige uitspraak.