Uitspraak Hoge Raad: IPR. Geschil over zeggenschap in onderneming

expertise:

Cassatie

08 december 2017

IPR. Geschil over zeggenschap in onderneming. Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter voor vorderingen uit onrechtmatige daad (art. 5, aanhef en onder 3, EEX-Vo), en voor reconventionele vorderingen (art. 6, aanhef en onder 3, EEX-Vo).

ECLI:NL:HR:2017:3105, 8 december 2017, nr. 16/05029

Klik hier voor de volledige uitspraak.