Uitspraak Hoge Raad: IPR.

expertise:

Cassatie

16 juli 2021

Erkenning Albanees vonnis in Nederland. Toepassing van de openbare-orde-exceptie; niet-ontvankelijkheidverklaring door EHRM; uitputting van rechtsmiddelen in land van herkomst. Omvang van inhoudelijke beoordeling in procedure o.g.v. art. 431 lid 2 Rv.

ECLI:NL:HR:2021:1170, 16 juli 2021, 20/00819.

Lees hier de volledige uitspraak.