Uitspraak Hoge Raad: IPR.

expertise:

Cassatie

10 mei 2019

Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Vordering tot medewerking aan vestiging van recht van hypotheek op in Frankrijk gelegen onroerende zaak. Vraag of sprake is van vordering betreffende zakelijk recht in de zin van art. 24, onder 1, Verordening Brussel-I-bis.

ECLI:NL:HR:2019:688, 10 mei 2019, 18-01205.

Lees hier de volledige uitspraak.