Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. IPR.

expertise:

Cassatie

23 november 2018

Arbeidsovereenkomst bij internationaal wegvervoer. Uitleg van Detacheringsrichtlijn. Vrij verkeer van diensten (art. 56 VWEU). Prejudiciële vraagstelling aan het HvJEU.

ECLI:NL:HR:2018:2174, 23 november 2018, nr: 17-03685

Lees hier de volledige uitspraak.