Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom. Onrechtmatige daad Uniemerkenrecht. Collectief merk.

expertise:

Cassatie

06 maart 2020

Systeem voor verhandeling en onderhoud van uitwisselbare pallets, voorzien van het merk. Uitputting (art. 13 lid 2 GMVo (2009)). Verzet tegen verdere verhandeling door derde van door deze gerepareerde pallets. Gegronde redenen en functieleer. Wijzigingen van al dan niet ondergeschikte betekenis. Vervolg van HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26. Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan HvJEU over GMVo.

ECLI:NL:HR:2020:391, 6 maart 2020, 18-04203.

Lees hier de volledige uitspraak.