Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht; Wsnp.

expertise:

Cassatie

13 januari 2023

Beëindiging toepassing schuldsaneringsregeling (art. 354 Fw). Mag ‘schone lei’ worden verleend onder bepaling dat schuldenaar binnen bepaalde termijn een bedrag aan niet-geïnde alimentatie moet afdragen aan de boedel? Ontvankelijkheid beschermingsbewindvoerder in hoger beroep tegen die beslissing. Reformatio in peius.

ECLI:NL:HR:2023:29, 13 januari 2023, 22/02809.

Lees hier de volledige uitspraak.