Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht. Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep.

expertise:

Cassatie

25 mei 2018

Faillissementsrecht. Procesrecht. Afstand van hoor en wederhoor door afspraak over volgorde uitlatingen na mondelinge behandeling; HR 9 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT4039, NJ 2007/140. Is niet meer aan pluraliteitsvereiste voldaan door toezegging dat steunvorderingen worden voldaan na vernietiging faillietverklaring? Ratio pluraliteitsvereiste. Toestand dat schuldenaar is opgehouden met betalen. HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488 en HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407 (ABN Amro/Berzona).

ECLI:NL:HR:2018:774, 25 mei 2018, nr. 17/05130

Klik hier voor de volledige uitspraak.