Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht. Schuldsanering.

expertise:

Cassatie

12 november 2021

Hoger beroep tegen beslissing rechter-commissaris (art. 315 Fw). Ontvankelijkheid cassatieberoep (art. 360 Fw); doorbrekingsgrond. Kunnen bij aanvang van schuldsanering aanwezige financiële middelen, voor zover nodig om de kosten van levensonderhoud en vaste lasten te voldoen in de periode totdat de schuldenaar het eerste vrij te laten bedrag ontvangt, aan de schuldenaar worden gelaten?

ECLI:NL:HR:2021:1670, 12 november 2021, 20/04280.

Lees hier de volledige uitspraak.