Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht

expertise:

Cassatie

30 juni 2017

WSNP. Kan de termijn van de schuldsaneringsregeling worden verlengd, ook als de schuldenaar heeft voldaan aan zijn (door de rechter-commissaris verlichte) inspanningsverplichtingen? Art. 349a Fw; belangen van de schuldeisers.

ECLI:NL:HR:2017:1203, 30 juni 2017, nr. 17/01458

Klik hier voor de volledige uitspraak.