Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht.

expertise:

Cassatie

09 november 2018

Onrechtmatige daad. Curator van failliete huurder geeft zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde. Is verplichting tot schadevergoeding boedelschuld? HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse/Jongepier) q.q. Persoonlijke aansprakelijkheid curator: schending van een ‘regel’ als bedoeld in HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204 (Prakke/Gips)? Causaal verband.

ECLI:NL:HR:2018:2067, 9 november 2018, nr: 17-02800

Lees hier de volledige uitspraak.